Jesteś tutaj: Start Europejski Dzie? J?zyków

Europejski Dzie? J?zyków

Share

25 wrze?nia 2012 roku obchodzili?my w ZSP w Sierakowicach Europejski Dzie? J?zyków. G?ównym celem tego ?wi?ta by?o u?wiadomienie spo?eczno?ci szkolnej znaczenia wieloj?zyczno?ci w Europie, piel?gnowanie ró?norodno?ci j?zykowej i kulturowej oraz wspieranie nauki j?zyków obcych.

By?a to równie? wspania?a okazja do edukacji przez zabaw?. W szkole odby? si? tak?e konkurs na najciekawszy plakat niemiecko- i  angielskoj?zyczny, którego zwyci?zc? zosta?a klasa III LO. Tu? przed oficjalnym rozstrzygni?ciem konkursu plastycznego uczniowie skupieni w szkolnym kole teatralnym wystawili niewielk? sztuk?  pt. ?Rotkapchen?- ?Czerwony kapturek?.

Nale?y podkre?li?, ?e taki dzie? jak ten, u?wiadamia nam, ile korzy?ci przynosi cz?owiekowi znajomo??  j?zyków obcych.

Alicja Kuchta

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniówJesteś tutaj: Start Europejski Dzie? J?zyków