Biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 

MARIOLA LESZCZYK

JUSTYNA CHRAPKOWSKA

Poniedziałek

8.00 – 14.00

10.00-15.00

Wtorek

9.00 – 13.00

8.30-14.00

Środa

8.00 – 14.00

8.30- 14.00

Czwartek

8.00 – 14.00

8.30- 14.00

Piątek

8.00 – 15.00

8.30- 14.00

 

HISTORIA BIBLIOTEKI

 

Biblioteka przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Sierakowicach rozpoczęła swą działalność
w 1997 roku dzięki inicjatywie Pani dyrektor Krystynie Formela. Gromadzenie książek rozpoczęto już wcześniej, a pierwsze z nich zostały wpisane do księgi inwentarzowej 29 września 1997 roku. Zbiór stanowiło zaledwie 700 woluminów, zakupionych i udostępnionych uczniom przez nauczycieli. Początkowo zaspokajały on potrzeby społeczności szkolnej, ale w miarę wzrostu liczby uczniów stały się one niewystarczające.

Na początku swego istnienia biblioteka mieściła się w małym pomieszczeniu w (1/3 części sali nr 12). W tym lokalu miała swoją siedzibę przez jeden rok szkolny, by w kolejnym powiększyć swą powierzchnię o przylegający gabinet. Ze względu na ograniczoną liczbę pomieszczeń, którą dysponowała szkoła, taka sytuacja trwała do sierpnia 2000 roku. We wrześniu nastąpiła przeprowadzka do większego lokalu (sala nr 5), który składał się z małej czytelni i magazynu. Dzięki rozbudowie szkoły, w lipcu 2007 roku nastąpiła przeprowadzka do dobudowanego nowego łącznika w którym znalazło się miejsce składające się z pięknej wypożyczalni i czytelni, które funkcjonuje do dzisiaj.

Biblioteka (wg danych 1 lutego 2021 r.) liczy 7850 woluminów (książek powyżej 49 stron). Na jej zasoby składają się również zbiory audiowizualne -  1316 jednostek audiowizualnych, w tym 297 książek w formacie tekstowym, 371 książek w formacie dźwiękowym i 648 
w formacie audiowizualnym.  Prenumerowana jest również prasa -  TOP AGRAR POLSKA, PC FORMAT, POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE, BIBLIOTEKA W SZKOLE, WSZYSTKO DLA SZKOŁY oraz otrzymywane są bezpłatnie WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE I PRONAR ORAZ BIULETYN IPN-u. Oprócz udostępnienia zbiorów na miejscu oraz wypożyczania ich do domu, w bibliotece istnieje możliwość korzystania
z Internetu i kserokopiarki.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia,  nauczyciele, słuchacze, rodzice oraz pracownicy administracji i obsługi, a także absolwenci szkoły za zgodą dyrektora szkoły.

Nauczyciel-bibliotekarz opiekuje się Kołem informacyjno-bibliotecznym, w ramach którego uczniowie pomagają w pracach prowadzonych w bibliotece, zapoznają się ze zbiorami dostępnymi w bibliotece, przygotowują elementy dekoracyjne na gazetki ścienne itp.

Co roku biblioteka organizuje konkurs „Czytam, bo warto?” 

 

 

 

PRZYDATNE LINKI

http://www.bn.org.pl/   BIBLIOTEKA NARODOWA

http://wolnelektury.pl/  WOLNE LEKTURY

http://fbc.pionier.net.pl/ FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH 

http://pbc.gda.pl/ POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA 

 
 

imageimageimageimageimage