Terminy spotkań z rodzicami

WYWIADÓWKI
15 września 2020 r. godz. 18.00
 18 listopada 2020 r. godz. 18.00
20 stycznia 2021 r. godz. 18.00 (dla rodziców uczniów z klas I, II, III T i II LO) 
17 marca 2021 r. godz. 18.00 (dla rodziców uczniów z klas maturalnych) 
27 kwietnia 2021 r. godz 18.00 (dla rodziców uczniów z klas I, II, III T i II LO)
KONSULTACJE 
21 października 2020 r. 16.00
16 grudnia 2020 r. godz. 16.00
17 luty 2021 r. godz 16.00 

Poza wyznaczonymi terminami kontakty z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją 
w formie mailowej , telefonicznej i spotkań indywidualnych
(najlepiej po wcześniejszym umówieniu się).