European students joining forces on Fair Trade – Sprawiedliwy Handel

Share

European students joining forces on Fair Trade – Sprawiedliwy Handel

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

O PROJEKCIE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach rozpoczyna realizację kolejnego projektu Erasmus+ „European students joining forces on Fair Trade” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Projekt realizowany będzie przez dwa lata i umożliwi uczniom całej placówki, nauczycielom i rodzicom zapoznanie się z ideą Sprawiedliwego Handlu.  Projekt zakłada również wyjazd 18 uczniom do szkół partnerskich z  Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W ramach projektu szkoła przystąpi do kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”.

Sprawiedliwy Handel to prosty i skuteczny sposób na poprawę życia osób wytwarzających produkty, po które tak chętnie sięgamy. Fairtrade to nowy model funkcjonowania handlu - uczciwe ceny skupu i poprawa warunków pracy społeczności rolniczych z krajów globalnego Południa. Mówimy o ludziach, bez których nie powstałby żaden produkt ze znakiem FAIRTRADE, począwszy od bananów i kawy, przez obrączki ślubne, po szampony. Dzięki Fairtrade już 1,5 miliona rolników i pracowników najemnych uzyskało większy wpływ na swoje życie. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia.

Dlaczego warto wybierać produkty ze znakiem FAIRTRADE?

Znak Fairtrade umieszczony na produkcie świadczy o tym, że:

  • Producenci Fairtrade otrzymali za swoje plony cenę, która wystarcza co najmniej na pokrycie kosztów produkcji.
  • Dodatkowo producenci uzyskali premię Fairtrade, którą mogą przeznaczyć na rozwój działalności lub realizację wybranych przez siebie projektów społecznych.
  • Pracownicy mają prawo do godnej płacy, zrzeszania się w związkach zawodowych i pracy w bezpiecznych warunkach.
  • Rolnicy i pracownicy, niezależnie od płci, mają możliwość otwartego wyrażania swoich opinii.
  • producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji.
  • stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych (zachęta np. poprzez wyższą cenę minimalną dla produktów uprawianych bez ich użycia)
  • zakaz stosowania GMO.
  • stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów.
  • zapobieganie pożarom lasów.

Prezentacja- Sprawiedliwy Handel

 
REKRUTACJA

 

Regulamin rekrutacji

 

 

 
SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Szkoła przystąpiła do realizacji kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”. Dowiedz się więcej o przedsięwzięciu oraz idei Sprawiedliwego Handlu:

 

http://www.fairtrade.org.pl/

http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/

 

Fair Trade, po polsku Sprawiedliwy Handel, to ruch mający na celu poprawę warunków pracy i zapewnienie godziwej płacy drobnym producentom z krajów rozwijających się. To bardzo szczytna idea, którą chcielibyśmy promować dlatego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach rozpoczął starania  o tytuł "Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu".

Naszą naukę w tym obszarze dopiero rozpoczynamy, a już spełniliśmy dwa z pięciu wymaganych kryteriów:

Kryterium I

W szkole powstała grupa koordynująca działania, której zadaniem jest  promocja idei Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. W skład grupy koordynującej wchodzi sześciu przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły, przewodniczący samorządu uczniowskiego, szesnastu uczniów i przedstawicielka Rady Rodziców. Grupa stworzyła plan działań, który będzie na bieżąco wdrażany i monitorowany.

Kryterium II

Władze szkoły przyjęły deklarację o zaangażowaniu we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu. Dnia 4 kwietnia 2018 odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji poparcia dla Sprawiedliwego Handlu.  Wszyscy interesariusze podpisali dokument podczas spotkania z rodzicami na sali gimnastycznej szkoły. Podpisanie poprzedzała prezentacja przedstawiająca główne założenia idei Sprawiedliwego Handlu przygotowana przez uczniów, którą z zaciekawieniem obejrzeli wszyscy rodzice i członkowie Rady Pedagogicznej. Z treścią deklaracji można zapoznać się na holu szkoły, a prezentacja znajduje się na szkolnej stronie internetowej.

 

Szkoła zainteresowała się kampanią ze względu na projekt Erasmus+ „European students joining forces on Fair Trade”, którego realizację rozpoczęliśmy w listopadzie. Wraz z naszymi partnerami ze szkół z Niemiec, Hiszpanii i Włoch zamierzamy połączyć starania na rzecz promowania idei Sprawiedliwego Handlu. Koordynacja wspólnych działań będzie miała miejsce podczas trzech wyjazdów do szkół partnerskich i wizyty w naszej placówce. W wyjazdach uczestniczyć będzie szesnastu uczniów należących do grupy koordynującej promowanie idei Sprawiedliwego Handlu.

 

Każdy człowiek zasługuje na uczciwą zapłatę i pracę w godnych warunkach, dlatego warto promować przedsięwzięcia takie jak to oraz zwiększać świadomość konsumentów w zakresie podejmowania etycznych wyborów, dostarczania im informacji o producentach i ich produktach oraz warunkach w jakich powstały. Gorąco zachęcamy do kupna artykułów oznaczonych tym logo.

Lidia Mańska,

uczennica klasy II LO, członek zespołu projektowego

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Wszystkie wydarzenia związane z inicjatywą będziemy opisywać w kronice – blogu prowadzonym wraz z naszymi szkołami partnerskimi z Niemiec, Hiszpanii i Włoch - https://fairtradestudents.tumblr.com/

 

Zapraszamy do lektury.

 

  

 
 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów