Projekt eTwinning- "Mathematics in everyday life"

 

O PROJEKCIE

Projekt "Mathematics in everyday life" jest projektem eTwinning.

W ramach projektu uczniowie klasy I Technikum kształcącej w zawodzie technik ekonomista wspólnie z młodzieżą z COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" z Rumunii będą rozwiązywać różne zagadnienia z życia codziennego z wykorzystaniem algorytmów poznanych na zajęciach matematyki.

 

 

 

 
DZIAŁANIA

 

Projekt zakłada realizację następujących zagadnień:

1) Wykorzystanie obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów życia codziennego tj. obliczenia podatkowe, odsetki od lokat bankowych, emisja gazów do atmosfery itp.

2) Wykorzystanie funkcji liniowej do opisu problemów życia codziennego: zmiany temperatury i ciśnienia we wnętrzu Ziemi w zależności od głębokości, ruch jednostajny itp.

3) Zbieranie, prezentowanie i analizowanie danych ankietowych. Przedstawianie danych w postaci tabel, wykresów i diagramów.

 

 

 
CELE

 

- popularyzacja matematyki;

- zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów nauką matematyki;

- ukazanie zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia;

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;

- współpraca w grupie;

 

  

 
PARTNER PROJEKTU

 

Victoria Voicu, COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU", Romania